Juridische vragen en advies.

Regelmatig komt een vve verwikkeld in lastige juridische kwesties. Een eigenaar legt zich niet neer bij een besluit van de algemene ledenvergadering. Wellicht heeft de vve een geschil met een leverancier, aannemer of bouwer van het gebouw. Klopt de splitsingsakte wel? Wil je een huishoudelijk reglement laten opstellen?

 

De wet is nogal veranderd de afgelopen jaren, vanaf januari 2018 is de aangepaste wet, Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars (Boek 5, titel 9 BW), in werking getreden.

 

Ook is er een nieuw Modelreglement 2017, vastgesteld door de KNB. Wil je meer weten over het nieuwe modelreglement?

 

En, past uw vve al deze wetten en regels al toe?

 

Neem contact op voor meer informatie.