Vve advies

Reijinga vve Advies


Bestuur

Als bestuurder van een vve moet je soms belangrijke beslissingen nemen. Met name als je enig bestuurder bent is dit soms lastig. Je mist een sparringspartner om tot een besluit te komen. Ik sta het bestuur bij met mijn ervaring en kennis binnen het appartementsrecht en het vve beheer. Doordat ik de wet- en regelgeving ken tezamen met mijn praktijkervaring ben ik in staat lastige en bijzondere situaties op te lossen.  

 


Dispuut met aannemer:

Heeft de vve een dispuut met een aannemer over de bepaalde werkzaamheden die niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd, dan kan ik de vve hierin bijstaan. Ik heb ruim 14 jaar ervaring in de afbouw branche, dus ik ken de bouwwereld goed. Ik kan nagaan of de werkzaamheden wel, al dan niet naar behoren zijn uitgevoerd. Dit helpt in het geven van een advies en ondersteuning.

 


Eigenaar

Ook de individuele eigenaar weet mij te vinden voor hulp. Ik geef advies bij een burenprobleem, een vergaderbesluit of verbouwingsaanvraag, dit zijn maar een paar voorbeelden van de vele die er zijn.

Sommige eigenaren zijn het vertrouwen in het bestuur verloren, ik kan beoordelen of de vve wel of niet goed bestuurd wordt. Ik kijk dan of de wet-en regelgeving wordt nageleefd en of de financiën wel op orde zijn. 

 


Eigenaars vertegenwoordiging

Er zijn eigenaren die meerdere appartementen bezitten, om grip te houden op het bezit wordt ik ingehuurd om de eigenaar, onder volmacht, te vertegenwoordigen in de vergadering. 

Er zijn vergaderingen waarin je als eigenaar je niet goed kan weren, eigenlijk weet je niet meer zo goed wat je moet beslissen of hebt moeite je standpunt kenbaar te maken tegenover de andere eigenaren en buren.

Ik word ingehuurd om het woord te voeren, zakelijk en standvast is mijn uitgangspositie. UW belang staat voorop.  

 


Woningcorporatie

Mijn adviezen worden ook ingezet binnen woningcorporaties, met name voor ondersteuning van de grooteigenaar. Zij zitten meestal maar één keer per jaar aan tafel bij de vergadering van eigenaars. Hierdoor mis je als grooteigenaar een stuk praktijkervaring. Met mijn ervaring ben ik een goede sparringspartner. Samen nemen we de agenda en onderliggende stukken door. Zo ga je goed voorbereid de vergadering in en voorkom je dat je wordt overvallen door de appartementseigenaren.

 

Huurwoning in een vve

Woningcorporaties hebben veelal bezit in Vve's, jammer genoeg kunnen huurders niet mee naar de vergadering van eigenaars. Als huurder/bewoner heb je, op dit moment nog, minder invloed over wat er zich afspeelt binnen de vve. Via de grooteigenaar kan je als huurder invloed uitoefenen binnen de vve. Hoe zet je als huurder/bewoner je vragen om in een agendapunt die besproken zal worden in de vergadering van eigenaars. Hiervoor zal je het gesprek aan moeten met de grooteigenaar. Ik spreek deze taal.


Vve beheerkantoor

Het beheerkantoor krijgt ontzettend veel vragen en verzoekjes van eigenaren en besturen. Niet alleen bied ik een helpende hand om de stortvloed aan vragen te beantwoorden maar ook neem ik regelmatig een vergadering over in geval van ziekte of vakantie van de Vve-beheerder. De vve-beheerder help ik met kennis en advies. Denk aan het doorlopen van een akte wijziging, dit vergt kennis en kunde. 

 

Ook sta ik de beheerder bij op juridisch vlak, is het besluit wel rechtsgeldig genomen bijvoorbeeld. Hoe formuleer je een (juridisch)besluit in de notulen? Is het kantoor al AGV-proof? Hiermee kan ik helpen.